Profil

Činnosť projekčnej kancelárie CS-PROJEKT sa datuje od septembra roku 2004.
V roku 2013 bola živnosť pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Architektonická a stavebná tvorba je podporovaná počítačovou technológiou. Prezentácia a následné spracovanie stavebného diela počítačovou technológiou umožňuje rýchle korekcie a univerzálny zásah do rozpracovaného diela.

Architektonická tvorba projektov prebieha na moderných a výkonných PC pomocou softwaru firmy The IntelliCAD Technology Consortium - IntelliCAD 5. Projekčná kancelária má za sebou niekoľko naprojektovaných a úspešne realizovaných stavieb.

Menu

Profil

Činnosť

 

Projekty

 

Referencie

 

Kontakt