Ceny projektov

Pri stanovení cien projektov vychádzame zo sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, ktorý vychádza z predpokladaných investičných nákladov plánovanej stavby so stanovením základnej ceny. Z tejto základnej hodnoty sa stanovuje cena za inžiniersky alebo projekčný výkon ako percentuálny podiel na základe jednotlivých výkonových fáz.Rodinné domy

Okrem vlastnej produkcie individuálnych projektov rodinných domov sa projekčná kancelária zaoberá aj sprostredkovaním katalógových projektov. Sme obchodným zastúpením firmy PRODOM s.r.o. v Rimavskej Sobote a Tornali. U nás si môžete zakúpiť projekt rodinného domu za tých istých podmienok ako v centrále firmy PRODOM s.r.o. Zabezpečujeme aj osadenie rodinného domu na parcelu, alebo dohodnuté zmeny projektu ako aj poradenskú činnost pri vybavovaní územného a stavebného povolenia, prípadne výberu dodávateľa stavby na klúč.Menu

Profil

Činnosť

 

Projekty

 

Referencie

 

Kontakt