Projektovanie

Po vyjasnení Vašich požiadaviek a vzájomnej dohode o termíne a forme spracovania projektovej dokumentácie Vám pripravíme návrh na konzultáciu s navrhovaným prvotným riešením. Na základe dalších konzultácií sa dostaneme k finálnemu riešeniu, co sa týka osadenia, dispozície a vzhladu stavebného diela.

V dalších krokoch projektového procesu sa vyjasnia materiály a technológie použité v stavebnom diele.

Po vyjasnení celkového riešenia sa pristúpi k dokonceniu projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu podla jednotlivých stupnov.

 

Inžinierska činnosť

Ponúkame Vám komplexnú inžiniersku činnosť vo všetkých fázach investičného procesu:

- zabezpečenie vstupných podkladov
- poradenská činnosť pri realizácii investičného zámeru
- zabezpečenie potrebných prieskumov pre investičnú činnosť
- zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
- zabezpečenie vydania stavebného povolenia
- činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela
- zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
- činnosti potrebné po dokončení stavebného procesu
.

 

Súdno-znalecká činnosť

Ponúkame Vám prostredníctvom súdneho znalca Ing. Ladislava Csanka súdno-znaleckú činnosť z oboru stavebníctvo, odvetvia:

- pozemné stavby
- oceňovanie nehnuteľností


Znalecké posudky vypracovávame pre účely:

-hypotekárneho úveru
-dedičského konania
-zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
-exekúcie
-zistenia hodnoty nehnuteľnosti
-vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
-a pod.


Kontakt:

Ing. Ladislav Csank
Povstania 5/7
979 01 Rimavská Sobota
tel.: 0905 658 228

Menu

Profil

Činnosť

 

Projekty

 

Referencie

 

Kontakt